Journal publications

Conference proceedings

  • Perak, B. (2020) Emocije u korpusima: konstrukcijska gramatika i graf-metode analize izražavanja emotivnih kategorija. In: Lana Molvarec, Tatjana Pišković (ed.) Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 48. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagrebačka slavistička škola. Zagreb 2020.
  • Perak, Benedikt (2017) Pojmovne mreže leksema neugodnih i nepobuđenih emocija. Usporedba pojmova tuga, jad, žalost, depresija i sjeta u koordiniranoj konstrukciji. In: Stolac, Diana and Anastazija Vlastelić (eds). Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci. Zagreb: Srednja Europa.
  • Perak, Benedikt (2014) Razlike metonimijskog i metaforičkog opojmljavanja kategorija straha i ljubomore. [Differences in the conceptualization of fear and jealousy]. Stolac, Diana (ur.). Zbornik radova Riječki filološki dani 2012. Proceedings of the Conference Riječki filološki dani 2012. Rijeka : Sveučilište u Rijeci , 2012. 595-612 – 2014.
  • Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda (2012) Identifying Fear Related Content in Croatian Texts. In: Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.). Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society – IS 2012, volume C. Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2012. 153-156 (ISBN: 978-961-264-048-4)

Conferences and workshops

Collaborating institutions

Media promotion