Prvo predavanje jezikoslovnoga ciklusa drugoga tjedna 48. hrvatskoga seminara za strane slaviste održao je dr. sc. Benedikt Perak, viši asistent na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci s temom  Emocije u korpusima: Konstrukcijska gramatika i graf metode analize izražavanja emotivnih kategorija