Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske organiziraju dvanaesto Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH.

Savjetovanje će se održati 12. i 13. srpnja 2019. u prostorijama Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja i rasprave. Glavna tema je Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku. Pozvana izlaganja održat će izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, dr. sc. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, dr. sc. Hazuki Mori, dr. sc. Benedikt Perak i dr. sc. Mirjana Tonković.

EmoCNet će se predstaviti izlaganjem Benedikta Peraka pod naslovom: Korpusno istraživanje sintaktičko-semantičkih struktura emocionalnih kategorija

U izlaganju će se predstaviti istraživanja jezičnih obrazaca izražavanja emocija, temeljena na interdisciplinarnim uvidima kognitivnih znanosti te metodama korpusne i računalne lingvistike koje se upotrebljavaju u projektu Računalni resusi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet http://emocnet.uniri.hr/). Temeljno je pitanje projekta EmoCNet vezano uz istraživanje načina na koje se emocije, kao kategorije utjelovljenih subjektivnih doživljaja, kodiraju u konvencionalnim strukturama hrvatskoga jezika. Koje kategorije emocija uopće postoje? Možemo li pomoću korpusnih metoda izmjeriti semantičku srodnost leksičkih kategorija? Koliko se mijenja pojmovni sadržaj emocionalnih kategorija s obzirom na različite korpuse? Možemo li usporediti pojmovni sadržaj među jezicima? Naglasak će se staviti na prikaz digitalnih postupaka prikupljanja korpusnih podataka i konstrukcijskog sintaktičko-semantičkog pristupa primjene algoritma za identifikaciju leksičke polisemičnosti emocionalnih kategorija i bliskoznačnih semantičkih domena.

Ključne riječi: korpusna analiza, algoritmi za identifikaciju leksičkih zajednica, sintaktičko-semantičke konstrukcije

https://sites.google.com/view/sih-croaticum/program/pozvana-izlaganja?authuser=0#h.p_CFYNnmEotl85